علت دود سیاه در جاده قدیم کرج

سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از اطفای حریق در یک ساختمان در حال ساخت در جاده قدیم کرج خبر داد. ایسنا: سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از اطفای حریق در یک ساختمان در حال ساخت در...