چگونه مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کنیم؟

[ad_1] فیس‌بوک تلگرام ذخیره  ۱۷۰ میلیون پولِ‌پیش، ماهی ۳ میلیون تومان اجاره، چند تومان رهن کامل می‌شود؟ یا مثلا اگر بخواهید ماهی یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره دهید، چقدر پول‌ِپیش افزایش پیدا می‌کند؟...