ماده تاریک قدمتی بیش از مه‌ بانگ دارد

[ad_1] فیس‌بوک تلگرام ذخیره نظریه‌‌ی جدید می‌گوید ماده‌تاریک که به‌طور عمده با اثر گرانشی آن شناخته می‌شود، ممکن است قبل از مه‌بانگ وجود داشته باشد.   به‌عقیده‌ی پژوهشگران، ماده‌تاریک که ۸۰ درصد جرم جهان را...