انقلاب صنعت موسیقی با صفحه‌های گرامافون ۴۵RPM چگونه رخ داد

فیس‌بوک تلگرام ذخیره صفحه‌های گرامافون ۴۵rpm اولین‌بار ۱۵ مارس ۱۹۴۹ پا به دنیای موسیقی گذاشت. این فرمت ذخیره‌سازی، تاریخ موسیقی را یک بار برای همیشه تغییر داد. ۷۰ سال پیش که صفحه گرامافون یا وینیل 45rpm یا...