چین آموزش به کمک هوش مصنوعی را به جهانیان عرضه می‌کند

فیس‌بوک تلگرام ذخیره چین در سال‌های اخیر فعالیت‌های قابل‌ توجهی در حوزه‌ی هوش مصنوعی داشته است و اکنون سیستمی برای آموزش از طریق فناوری جدید را معرفی می‌کند. چین برنامه‌ی آزمایشی و تجربی عظیمی...