موفقیت دانشمندان چینی درزمینه ایجاد روش بی‌خطر ویرایش ژن

فیس‌بوک تلگرام ذخیره به‌دنبال هیاهوی مرتبط با مشکلات اخلاقی ویرایش ژن نوزادان در چین، پژوهشگران این کشور روش جدیدی برای ویرایش ژن طراحی کرده‌اند که نگرانی‌های روش معمول کریسپر را ندارد. گروهی از پژوهشگران...