مشاهده تونل‌زنی شگفت‌انگیز کوانتومی

فیس‌بوک تلگرام ذخیره در مکانیک کوانتومی پدیده‌ای به‌نام تونل‌زنی اتفاق می‌افتد که به ذرات اجازه‌ی عبور از موانع را می‌دهد. نوع جدید آن می‌تواند کاربرد‌ها‌ی بسیاری داشته باشد. تصور‌کنید در‌حال راه رفتن هستید و...