واقعیت مجازی امکان تمرین اخراج کارمندان را فراهم می‌کند

فیس‌بوک تلگرام ذخیره واقعیت مجازی روزبه‌روز امکانات بیشتری را در اختیار کاربران دنیای فناوری قرار می‌دهد و تمرین اخراج کارمندان، جدیدترین دستاورد آن در حوزه‌ی کسب‌وکار است. تصور کنید که به‌عنوان یک مدیر میانی...