کشف جمجمه یکی از کمیاب‌ترین اجداد انسان اولیه

فیس‌بوک تلگرام ذخیره در پی کشف جمجمه‌ی متعلق به یکی از کمیاب‌ترین اجداد انسان اولیه، نظریه‌ی دانشمندان درباره‌ی سیر تکاملی انسان با شک و تردید مواجه شد. پژوهشگران جمجمه‌ای با قدمت ۳.۸ میلیون سال...