کشف جمجمه یکی از کمیاب‌ترین اجداد انسان اولیه

[ad_1] فیس‌بوک تلگرام ذخیره در پی کشف جمجمه‌ی متعلق به یکی از کمیاب‌ترین اجداد انسان اولیه، نظریه‌ی دانشمندان درباره‌ی سیر تکاملی انسان با شک و تردید مواجه شد. پژوهشگران جمجمه‌ای با قدمت ۳.۸ میلیون...