دل مانیتوری شبیه‌به سرفیس استودیو مایکروسافت می‌سازد

فیس‌بوک تلگرام ذخیره شرکت دل پتنت جدیدی را به ثبت رسانده که نشان می‌دهد به‌دنبال ساخت مانیتوری شبیه به سرفیس استودیو مایکروسافت است. مایکروسافت قصد ندارد سرفیس استودیو را بازتولید کند. از زمانی‌که مایکروسافت از رایانه‌ی...