نگاهی به فناوری نمایشگر CLED سونی؛ سامسونگ تنها بازیگر MicroLED نیست

فیس‌بوک تلگرام ذخیره سونی با فناوری تصویر Crystal LED یا به‌اختصار CLED، قصد دارد شانس خود را در وارد کردن بازیگر سومی به دنیای دوقطبی فناوری‌های نمایشگر امتحان کند. زمانی دنیای صفحات نمایش مانند...