باورهای نادرست درباره باتری تلفن‌های همراه

فیس‌بوک تلگرام ذخیره حتما شما هم شنیده‌اید که می‌گویند مکالمه با تلفن‌همراه در‌ حال شارژ کار خطرناکی است و شاید باعث انفجار باتری شود. از دیدگاه شما، این گفته حقیقت دارد یا شایعه‌ای در...