ثروتمندترین مدیران در دنیای خودرو

فیس‌بوک تلگرام ذخیره در فهرست ثروتمندترین افراد و مدیران دنیای خودرو، نام‎هایی مثل ایلان ماسک، فردیناند پیئش، شاهد خان، خانواده‌ی پژو و بنیان‌گذار جیلی مشاهده می‌شود. هر سال در نشریه‌ها و وب‌سایت‌های معتبر جهان،...