برچسب: threat

آخرالزمان؛ بزرگترین تهدیدهای وجودی برای بشر در تفکر بلندمدت

[ad_1] فیس‌بوک تلگرام ذخیره گونه‌‌ی بشر تا به کجا پیش خواهد رفت؟ برای آنکه بتوانیم تا میلیاردها سال دیگر دوام آوریم، باید بتوانیم از پس چالش‌‌های مهمی برآییم. آیا به‌‌راستی می‌‌توان درمورد آینده اظهارنظر...