رخنه امنیتی خطرناکی در مدیاپلیر VLC کشف شد

فیس‌بوک تلگرام ذخیره با توجه به آسیب‌پذیری امنیتی مدیاپلیر VLC، برخی کاربران ترجیح می‌دهند تا انتشار وصله‌ی امنیتی، هرچه‌سریع‌تر برنامه را از سیستم خود حذف کنند.  برنامه‌ی VLC پخش‌کننده‌ی رسانه‌ای متن‌بازی است که البته در...