برچسب: wind

اروپا می‌تواند انرژی کل جهان را با باد تامین کند

اروپا می‌تواند انرژی کل جهان را با باد تامین کند

فیس‌بوک تلگرام ذخیره اروپا، به‌عنوان رهبر انرژی بادی در جهان در تلاش است تا با بهره‌گیری از شرایطی اقلیمی خود، استفاده از انرژی بادی را توسعه دهد.  وقتی صحبت از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود، اتحادیه‌ی...

قیمت انرژی بادی اکنون کمتر از بهای گاز طبیعی است

قیمت انرژی بادی اکنون کمتر از بهای گاز طبیعی است

فیس‌بوک تلگرام ذخیره در کشور آمریکا، ساخت و بهره‌برداری از مزارع انرژی بادی از خرید سوخت‌های فسیلی ارزان‌تر است. این هفته وزارت انرژی کشور آمریکا گزارشی را منتشر کرد که با استناد به آمار...