لودینگ ۶۰: اسسینز کرید، ولفنشتاین و قلعه

نویسنده: نادر امرایی // سه شنبه, ۸ مرداد ۹۸ ساعت ۲۱:۰۱ بازی لودینگ لودینگ ۶۰: اسسینز کرید، ولفنشتاین و قلعه در لودینگ شصت بالاخره نوبت به Assassin’s Creed رسید؛ برنامه‌ای که در آن ضمن...