آیا ساختمان‌های چوبی راه‌حل مشکل تغییرات اقلیمی هستند؟

[ad_1] فیس‌بوک تلگرام ذخیره سازه‌های چوبی به ما اجازه می‌دهد که کربن را از هوا بگیریم و آن را در ساختمان‌ها ذخیره کنیم؛ برخی افراد بر این باورند که ساختمان‌های چوبی، آینده‌ی معماری هستند....