راهکارهایی برای مدیریت بهتر نسل جوان در محیط کار

[ad_1] فیس‌بوک تلگرام ذخیره برای جذب و حفظ کارمندان جوان و بااستعداد در سازمان خود باید چه کارهایی انجام دهیم؟ انتظارات این نسل از محیط کارشان چیست؟ بیش از یک دهه از ورود نسل...