نیوم، شهری جاه‌طلبانه بر پایه واقعیت‌های متناقض

فیس‌بوک تلگرام ذخیره بن سلمان قصد دارد در حاشیه‌ی بیابانی لم‌‌یزرع، شهر آینده را با فناوری‌‌هایی رؤیایی و خارج از تصور بنا کند؛ شهری که ژنتیک مردمانش نیز از آینده خبر می‌‌دهد. ممکن است...