روزی که نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور ایران ترور شدند

۸ شهریور ۱۳۶۰ واقعه انفجار در دفتر نخست‌وزیری و شهادت محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر برگ دیگری از صفحه تقویم تاریخ ایران را رقم زد. برترین‌ها – تاریخ ایرانی: ۸ شهریور ۱۳۶۰...