تمام چیزهایی که این سال‌ها بر سرِ کودکان سوری آمد

گاه و بی‌گاه داستانی رو می‌شود، تصویری یا فیلمی از یک کودک سوری به اشتراک گذاشته می‌شود که روایتی از بی‌رحمی، تجاوز یا شکنجه را آشکار می‌کند. این مطلب تلاشی برای ثبت روند تحقیر...