داستان خواندنی شکل‌گیریِ امجدیه، قلب فوتبال تهران

نخستین مجموعه ورزشی تاریخ ایران، در روز‌هایی به خدمت جامعه ورزش درآمد که فوتبالیست‌ها در ولایات، شهر به شهر گورستان‌های متروکه را برای فوتبال بازی کردن صاف می‌کردند. روزنامه شهروند – جواد نصرتی: ورزش...