برچسب: bbc

چرا کلمات «نوک زبان» ما گم می‌شوند

توییتر تلگرام ذخیره تلاش برای یادآوری کلمه‌ای که فکر می‌کنید «نوک زبان» شما است، ممکن است لزوما نشانه‌ی حافظه‌ی بد نباشد و درواقع از دانش زیاد حکایت کند. آیا تا به حال در مورد...

مواد عجیب موجود در واکسن‌ها

توییتر تلگرام ذخیره دانشمندان مواد عجیب‌و‌غریبی مانند آلومینیوم و عصاره‌ی کبد کوسه را به واکسن‌ها اضافه می‌کنند و بسیاری از واکسن‌ها بدون آن‌ها کار نمی‌کنند اما کسی مکانیسم عمل آن‌ها را نمی‌داند. گاستون رامون...